S. R. “Niksan” ima tradiciju od preko 25 godina u proizvodnji ambalaže od ekstrudirane PE folije. Osnovan je aprila 1984. godine kao mala radnja, da bi vremenom osavremenjavanjem mašina dostigao zavidan nivo u proizvodnji ambalaže od PE folije.

Standardni proizvodni program i proizvodi koji se rade po zahtevu kupaca svojom raznovrsnošću i visokim kvalitetom pokrivaju brojne potrebe naših kupaca u industriji, poljoprivredi, trgovini i domaćinstvima.

Naši proizvodi su zdravstveno ispravni. Godišnju kontrolu zdravstvene ispravnosti naših proizvoda vrši Zavod za zaštitu zdravlja - Sremska Mitrovica.

Za naše kupce je važno da zatvaramo celokupan krug proizvodnje u oblasti ambalaže od ekstrudirane PE folije, počevši od prvog koraka dobijanja PE folije od LDPE i HDPE granulata, štampanja folije i sečenja svih vrsta kesa i džakova. To nam omogućava da postižemo visok nivo kvaliteta, tačnosti i brzinu isporuke.